Władze

Rada Krajowa Korporacji

 

Prezydium Rady Krajowej Korporacji

 

Prezydent Korporacji                                       Tadeusz Jassa

                                                                                        e-mail: biuro@jassa.pl

                                                                                        tel. 604 987 016

 

Wiceprezydent Korporacji                            Piotr Czerwiński

                                                                                        e-mail: insanit@box43.pl

                                                                                        tel. 604 259 018

 

Sekretarz Generalny Korporacji                 Ireneusz Jerzyk

                                                                                        e-mail: biuro@dom-studio.pl 

                                                                                        tel. 602 612 133

 

Członek Prezydium                                            Bolesław Brauner

                                                                                        e-mail: brauner@systemygs.pl

                                                                                        tel. 600 207 652

 

Członek Prezydium                                            Janusz Domagała

                                                                                        e-mail: janusz.domagala1@gmail.com 

                                                                                        tel. 502 604 788

 

Członek Prezydium        Jarosław Mazurkiewicz

                    e-mail:

                    tel. 

 

Pozostali członkowie Rady Krajowej Korporacji

 

Grzegorz Abramczyk     e-mail: grzegorzabramczyk@wp.pl 

              tel. 601 751 699

 

Piotr Bujwicki                                             e-mail: korporacja@bartosz.com.pl

                                                                             tel. 664 732 053

  

Tomasz Malowany                                   e-mail: sggik@sggik.pl

                                                                             tel. 22 678 98 93

 

Jan Marszałek                                            e-mail: sekret@markor.pl

                                                                            tel. 32 279 82 15

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji                                 Janusz Iberszer

                                                                                        e-mail: biuro@proper.com.pl

                                                                                        tel. 81 747 53 79

 

Wiceprzewodniczący                                        Grażyna Roth

                                                                                        e-mail: roth@roth.poznan.pl

                                                                                        tel. 61 830 75 13

 

Sekretarz                                                                  Andrzej Jankowski

                                                                                        e-mail: biuro@budomal.biz 

                                                                                        tel. 501 411 401

 

pozostali członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

Krzysztof Drobot                                     e-mail:

                                                                             tel.

 

 Jan Truszkowski                                        e-mail: jan.truszkowski.zrs@neostrada.pl

                                                                             tel. 608 034 656