O nas

Korporacja powstała we wrześniu 1992 roku, a zasięg działania obejmuje cały kraj.

 

W chwili obecnej działają Oddziały Okręgowe Korporacji: w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Poznaniu i w Kielcach.

 

Korporacja zrzesza wykonawców, producentów, projektantów i handlowców, związanych z zakresem jej branżowych zainteresowań, poczynając od małych firm rzemieślniczych, poprzez średnie, aż po duże zakłady i przedsiębiorstwa.

 

Do nadrzędnych celów Korporacji należy:

- aktywna troska o dobre imię zawodu i całej branży;

- podejmowanie działań integrujących środowisko instalatorskie;  

- działanie na rzecz harmonijnej i obustronnie korzystnej współpracy instalatorów, handlowców i producentów branży sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji;

- porządkowanie wszelakich branżowych spraw techniczno-prawnych oraz udział w bieżącym życiu gospodarczym kraju.

Korporacja czyni starania, aby porządkować przepisy i normy obowiązujące dla szeroko pojmowanej branży instalatorstwa sanitarnego, grzewczego, gazowego i klimatyzacji,  biorąc udział w konsultacjach, opiniowaniu, inicjowaniu zmian i tworzeniu nowych norm branżowych oraz programów szkół zawodowych i techników. Z inicjatywy Korporacji, we współpracy z ówczesnym Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz dzięki pomocy wielu firm, ukazały się m.in. wydawnictwa książkowe: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe, Warunki Techniczne Montażu i Odbioru Urządzeń do Regulacji i Pomiaru Zużycia Ciepła i Wody w Budynkach oraz Metody Rozliczeń Kosztów Zużycia Ciepła i Wody w Budynkach.

Korporacja aktywnie reprezentuje pracodawców naszej branży na forum ogólnopolskim poprzez działania w Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz Radzie Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego, a także współpracując z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Korporacją Kominiarzy Polskich. Utrzymujemy stałe kontakty robocze ze Stowarzyszeniem Producentów i Dystrybutorów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa, Krajową Izbą Gospodarczą i innymi pokrewnymi organizacjami, w tym Izbą Gospodarczą Gazownictwa, KAPE, SAPE i IEO.

 

W oficjalnym piśmie wydawanym pod patronatem Korporacji - POLSKIM INSTALATORZE - omawiane są systematycznie aktualne problemy branży, a także publikowane są bieżące informacje o pracach różnych ogniw organizacji.

 

W 2001 roku został stworzony dla członków Korporacji grupowy system wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001. Firmy, które już wdrożyły ten system, uzyskały certyfikat TÜV Rheinland wystawiony przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Korporacja sprawuje wewnętrzny nadzór nad systemem. Stworzony system jest otwarty i każdego roku będą mogły do niego dołączać kolejne firmy.

 

Na forum międzynarodowym Korporacja utrzymuje bliskie kontakty z podobnymi stowarzyszeniami branżowymi w Niemczech, we Francji, na Węgrzech, w Bułgarii i w Czechach. Podobne kontakty nawiązywane są także na szczeblu Oddziałów Okręgowych (Oddział Wrocławski z Oddziałem ZVSHK w Saksonii).

Na zaproszenie zagranicznych partnerów delegacje Korporacji uczestniczą w najbardziej prestiżowych targach branżowych we Frankfurcie i Mediolanie, na których tysiące firm z całego świata prezentuje najnowsze osiągnięcia w naszej branży.

 

Korporacja jest członkiem światowej organizacji branżowej: WPC (World Plumbing Council)  oraz europejskiej unii zrzeszającej organizacje instalatorskie: GCI-UICPE (Union Internationale de la Couverture et Plomberie).

 

Szczególną rolę odgrywa Korporacja w organizacji Konkursu ZŁOTY INSTALATOR, przyznając statuetki ZŁOTEGO INSTALATORA.

Celem konkursu jest uzyskanie i rozpropagowanie wiedzy o firmach, które mają szczególne osiągnięcia, ciekawe opracowania technologiczne i konstrukcyjne charakteryzujące się wysokimi walorami technicznymi, użytkowymi i estetycznymi, walorami ekologicznymi, nowoczesnością  i niezawodnością w działaniu. W typowaniu najlepszych biorą udział członkowie Polskiej Korporacji Techniki SGGiK, organizacje współpracujące z Korporacją, przedstawiciele uczelni technicznych, przedstawiciele redakcji „Polskiego Instalatora”, a także wszyscy inni, którzy interesują się sprawami branży.

 

ZŁOTY INSTALATOR jest nagrodą honorową.

 

W Konkursie ZŁOTY INSTALATOR dla Najlepszych statuetki ZŁOTEGO INSTALATORA przyznawane są w ośmiu kategoriach:

 1. Opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego,
 2. Organizację kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów,
 3. Wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 4. Nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej.
 5. Organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej.
 6. Rozwiązania projektowe z zastosowaniem nowoczesnych technologii w branży instalacyjnej.
 7. Wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii.
 8. Inwestor realizujący projekty lub obiekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie  branży instalacyjnej.

 

Statuetki wręczane są podczas dorocznych spotkań instalatorów w maju każdego roku.

Zwycięzcom Konkursu wręczana jest statuetka odlewana w brązie autorstwa prof. Bohdana Chmielewskiego wraz z okolicznościowym dyplomem. Liczba przyznawanych statuetek pozostaje do decyzji Komisji Konkursowej. Laureaci konkursu mają bezterminowe prawo do wykorzystania w celu reklamy, promocji oraz prowadzenia korespondencji wizerunku statuetki i tytułu „Laureat Konkursu Złotego Instalatora”.

 

Dlaczego warto przystąpić do Korporacji?

- uzyskuje się stały dostęp do bieżących, rzetelnych informacji z rynku instalacyjno-budowlanego,

- nawiązuje się kontakty partnerskie ze znanymi i aktywnymi osobami oraz firmami z branży,

- dzięki dobremu dostępowi do informacji technicznej „nie rozwiązuje się problemów, z którymi inni już się uporali”,

- otrzymuje się możliwość udziału w inicjowaniu, opiniowaniu i tworzeniu przepisów branżowych,

- ma się możliwość bliskiej współpracy z grupą ludzi, dla których jakość i dbałość o wizerunek zawodu są istotne.

 

 

INFORMACJE   OGÓLNE

O ZRZESZANIU  W  POLSKIEJ  KORPORACJI  TECHNIKI  SANITARNEJ GRZEWCZEJ  GAZOWEJ  I  KLIMATYZACJI ORAZ O WYSOKOŚCI MINIMALNYCH SKŁADEK

 

 

 1. ZRZESZANIE:

 

Korporacja jest dobrowolnym zrzeszeniem wykonawców, producentów, handlowców i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie instalatorstwa sanitarnego, grzewczego, gazowego i klimatyzacji.

 

W Korporacji można zrzeszyć się na zasadzie: 

 • członka zwyczajnego. Może zostać nim osoba fizyczna prowadząca działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie zwyczajni zrzeszają się w najbliższym oddziale okręgowym, a w przypadku jego braku w oddziale warszawskim, do czasu utworzenia oddziału okręgowego.
 • członka wspierającego. Może zostać nim osoba prawna lub fizyczna deklarująca pomoc finansowo-rzeczową dla Korporacji. Członkowie wspierający o zasięgu działalności ogólnopolskim - zrzeszają się w Radzie Krajowej, o zasięgu terytorialnym - w najbliższym oddziale okręgowym, a w przypadku jego braku w oddziale warszawskim do czasu utworzenia oddziału okręgowego.
 • członka honorowego. Może zostać nim osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla Korporacji. Godność tę nadaje Zjazd Delegatów Korporacji na wniosek Rady Krajowej.
 • członka nadzwyczajnego. Może zostać nim osoba fizyczna, nie mająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. SKŁADKI I OPŁATY

 

Na podstawie uchwały Zjazdu Założycielskiego oraz uchwały Krajowej Rady minimalna wysokość opłat wynosi:

 1. dla członka zwyczajnego   - wpisowe...........................100 zł

                                                                       - składka miesięczna...........  20 zł

  

 1. dla członka wspierającego  - wpisowe............................200 zł

                                                                          - składka miesięczna.....  min. 60 zł