Kontakt

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
Oddział Okręgowy w Poznaniu


61 – 853 Poznań,

ul. Wierzbowa 3/4


tel. 601 751 699


e-mail: poznan@sggik.pl
www.poznan.sggik.pl