W poprzedniej części cyklu [5] opisałem pokrótce podstawy prawne i główne pojęcia związane z wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem wyrobów budowlanych na rynku EOG i krajowym. W tej części skupię się na systemie europejskim, dotyczącym rynku EOG, opisując wybrane aspekty tej procedury i dokumenty, w których można szukać parametrów technicznych danego wyrobu.

Znajomość aktualnych procedur i spełnienie wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu nowych wyrobów z segmentu HVAC to obowiązek ich producentów* i często spore wyzwanie nawet dla firm od lat działających w branży. Temat jest obszerny i skomplikowany, jednak – w kontekście deklarowania parametrów technicznych wyrobów – niewątpliwie wart jest rozpoznania również przez osoby świadczące usługi w branży HVAC, których odpowiedzialność zawodowa związana jest z odpowiednim doborem i stosowaniem tych wyrobów. Mam oczywiście na uwadze projektantów, wykonawców, serwisantów, inspektorów nadzoru… Rozpoczynamy zatem cykl tematyczny poświęcony wspomnianym zagadnieniom. W pierwszej części pokrótce opiszę podstawy prawne i zasadnicze pojęcia związane z wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem wyrobów budowlanych na rynku EOG i krajowym.

Dobre wyniki branży instalacji za ubiegły rok – pomimo przedłużającej się pandemii, gwałtownie rosnących cen surowców, materiałów i komponentów, problemów z dostawami czy brakiem pracowników – niewątpliwie bardzo cieszą. Tym niemniej to nie koniec wyzwań, co dobitnie wykazała nam sytuacja z ostatnich tygodni. Konieczność przyspieszonego odejścia od paliw kopalnych i uniezależnienia od ich importu spowodowała, że znów znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości (nie tylko energetycznej), raczej bez możliwości utrzymania zakładanych okresów przejściowych dla wdrażania strategii elektryfikacji sektorów, przechodzenia na energię z OZE czy istotnego obniżenia energochłonności w budownictwie.

Szeroki zakres wyzwań, z jakimi obecnie przyjdzie nam się zmierzyć, przedstawia m.in. Paweł Lachman, prezes PORT PC i koordynator POBE, w obszernym wywiadzie, który udzielił redakcji „Polskiego Instalatora”. Sytuacja jest dynamiczna, ale generalne kierunki z pewnością nie ulegną już zmianie. W wywiadzie poruszamy również kwestie opłacalności nowych prosumenckich instalacji fotowoltaicznych – po wprowadzeniu z początkiem kwietnia br. zmian w sposobie rozliczania energii, oraz przedstawiamy najnowsze dane porównawcze kosztów ogrzewania budynku jednorodzinnego z zastosowaniem różnych źródeł ciepła. Rozmawiamy też o tym, jak zapewnić wysoką jakość instalacji wykorzystujących OZE oraz skrócić czas niezbędny do ich montażu – o potrzebie standaryzacji projektów, czyli uproszczenia i ujednolicenia instalacji, o wymogu podawania klarownych i jednoznacznych danych technicznych produktów czy też o rozwoju technologii pomp ciepła w kierunku kompaktowości urządzeń.

Warto zauważyć, że trend związany z kompaktowością urządzeń jest już bardzo silny na rynku kotłów gazowych. Rozwiązaniom tym poświęciliśmy osobny artykuł – „Instalacje grzewcze „Plug and Play”, czyli „podłącz i używaj””. W obliczu czekającej nas transformacji w branży grzewczej, wdrażanie filozofii „PnP” wydaje się bowiem koniecznością. Szybszy i prostszy montaż urządzeń z pewnością nie odbierze instalatorom pracy, ale pozwoli obsłużyć większą liczbę zleceń w tym samym lub krótszym czasie.

 

Zapraszam do lektury Joanna Jania, redaktor naczelna „PI”

Informacje dla serwisantów - Koronawirus


lib-pobe_pismo_serwisant_bezpieczenstwo_przed_koronawirusem-30.03.2020.pdf Informacje dla serwisantów - Koronawirus
lib-pobe_prace_serwisowe_ochrona_przed_koronawirusem-30.03.2020.pdf Informacje dla serwisantów - Koronawirus

Informacje dla klientów w dobie Koronawirusa


lib-pobe_pismo_klienci_bezpieczenstwo_ws_koronawirusa-30.03.2020.pdf Informacje dla klientów w dobie Koronawirusa
  • Podstrona 2 z 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7