« Powrót
ZŁOTY INSTALATOR DLA NAJLEPSZYCH ZA 2019 R

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji wraz z redakcją „Polskiego Instalatora” ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą firmę lub instytucję działającą w Polsce w branży instalacyjnej w roku 2019


Celem konkursu jest docenienie i wyróżnienie firm, które mają szczególne osiągnięcia, ciekawe opracowania technologiczne i konstrukcyjne charakteryzujące się wysokimi walorami technicznymi, użytkowymi i estetycznymi, walorami ekologicznymi, nowoczesnością i niezawodnością w działaniu. Czynnie działających na rynku branży instalacyjnej za różnorodne formy aktywności a także projektantów i inwestorów korzystających z nowoczesnych rozwiązań branżowych.

Wyróżnienia zostaną przyznane w 8 kategoriach branży instalacyjnej za następującą działalność:
1. opracowanie lub wdrożenie nowoczesnego rozwiązania technicznego,
2. organizacja kształcenia branżowych specjalistów,
3. wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
4. nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego branży instalacyjnej,
5. organizacja wszechstronnego i wysoce sprawnego serwisu wyrobów branży instalacyjnej.
6. rozwiązania projektowe z zastosowaniem nowoczesnych technologii w branży instalacyjnej,
7. wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii.
8. inwestor realizujący projekty lub obiekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie branży instalacyjnej.


Zgłoszone propozycje oceni specjalnie powołany Sąd Konkursowy, składający się z fachowców różnych dyscyplin naszej branży.


Wyniki konkursu zostaną uroczyście ogłoszone podczas Wiosennej Gali Instalatorów - dorocznego, uroczystego spotkania instalatorów. Najlepsze firmy w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzone statuetką Złotego Instalatora.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszego konkursu.


Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do Oddziałów Okręgowych Korporacji, Redakcji „Polskiego Instalatora” lub bezpośrednio do biura Rady Krajowej Polskiej Korporacji Techniki SGGiK, ul. Rosoła 10A, 02 – 786 Warszawa, najpóźniej do 11 maja 2020 r.

Plakat
Zgłoszenie do konkursu
Zgłoszenie do konkursu