« Powrót
WIOSENNA GALA INSTALATORÓW 2019

31 maja br. świętowaliśmy Wiosenną Galę Instalatorów, której, jak co roku, towarzyszyła uroczysta prezentacja laureatów konkursu „Złoty Instalator dla Najlepszych” za 2018 rok. Organizatorem Gali i konkursu jest Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji wraz z redakcją „Polskiego Instalatora”.

 

Uroczystości odbyły się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej w Warszawie i zgromadziły około 130 gości. Oprócz przedstawicieli producentów, dystrybutorów i firm wykonawczych z całej Polski, a także reprezentantów Korporacji, w Gali uczestniczyli przedstawiciele wielu innych stowarzyszeń z naszej branży, polskich uczelni technicznych i ośrodków badawczych, specjaliści współpracujący z redakcją „Polskiego Instalatora” oraz dziennikarze pokrewnych tytułów branżowych. I taki jest właśnie cel corocznych spotkań podczas Wiosennej Gali Instalatorów – integrować najróżniejsze środowiska, ułatwiać nawiązanie współpracy, doceniać wzajemnie dokonania osób i firm działających zawodowo w tej samej branży.

 

Złoty Instalator dla Najlepszych za 2018 r.

Tradycyjnie już, Gala rozpoczęła się od przedstawienia wyników konkursu „Złoty Instalator dla Najlepszych” za 2018 rok, prezentacji nagrodzonych produktów bądź działań oraz wręczenia statuetek Złotego Instalatora.

Wyróżniono 10 firm w kilku kategoriach. Gdyby pokusić się o pewne podsumowanie nagrodzonych oraz wskazanie najbardziej widocznych, wspólnych trendów, to przede wszystkim zwraca uwagę dążenie do uzyskania jak najwyższej efektywności (czasem nawet niezależności) energetycznej, zapewnienie jak najlepszych warunków komfortu użytkowego, ale też komfortu pracy – instalatorom i serwisantom, oraz stosowanie wysoko zaawansowanych technologii zarządzania oraz kontroli pracy urządzeń i systemów dostępnych już dla przeciętnych użytkowników. Cieszy także trend rozszerzania oferty produkcyjnej w kierunku przyszłościowych rozwiązań, zwłaszcza gdy umiejętnie wykorzystuje się w tym celu dotychczasową wiedzę, doświadczenie i zaplecze badawcze.

 

Podsumowania, plany, integracja

Podczas uroczystości, dyrektor Polskiej Korporacji SGGiK, Tomasz Malowany, krótko przedstawił działania stowarzyszenia. Wskazał na powstanie POBE, czyli Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej – Korporacja jest jednym z siedmiu członków założycieli tego porozumienia, a także na pierwsze, bardzo widoczne i korzystne dla branży (i polskiego rynku) efekty wspólnej akcji „Dom bez rachunków”. W planach Korporacji jest dalsza, bliska współpraca w tym zakresie, a także wsparcie stowarzyszeń, ośrodków, osób i firm działających w mniejszych, ale również istotnych dla rynku instalacji, obszarach tematycznych.

Wspólne spotkanie branży było także okazją do symbolicznego przekazania „pałeczki” do „Polskiego Instalatora” – „starej i zarazem nowej redaktor naczelnej”, jak to określił dyrektor Tomasz Malowany – Joannie Jani (Jankowskiej) z rąk dotychczasowej red. naczelnej Anny Madej. ■

Oprac. J.J.